Jdi na obsah Jdi na menu
 


Changelog doposud vytvořených verzí

12. 4. 2007

1.0.000 - Program obahuje pouze základní testovací jádro. (též Alpha verze 1)
1.0.100 - První veřejné testovací sestavení obsahuje testovací jádro nezmnné z verze 1.0.000, k nmuž jsou přidány funkce pro správu uživatelských účtů. (též Aplha verze 2)
1.0.105 - Kritická záplata pro verzi 1.0.100 opravuje chybnou hodnotu zbývajícího času v testu.
1.0.125 - Neveřejné sestavení (neuveřejnno kvůli technickým problémům) přináší graficky doladný hlavní formulář a zatím funkčnostn nedokonalý formulář Nastavení. (též Alpha verze 3)
1.0.175 - První vtší testovací sestavení. Obsahuje kompletní možnosti nastavení a ovládání. Neobsahuje však prvky nápovdy a namísto 10 je v ní jen 1 zkušební test. Zbylé testy a nápovdy se objeví až v konečné verzi verze 1.0. (též Demo Edition)
1.0.186 - Upraven nefunkční způsob zpracování klávesových zkratek, odstranny potíže s hudbou, zprovoznn odkaz na blog autora a nkolik dalších miniaturních úprav. (balíček oprav pro Demo Edition)
1.0.794 - Upraven odkaz ve vyhledání aktualizací na stránku přímo o aktualizacích
 - přidána funkce zálohování dat
 - přidána možnost dostat se na domovskou stránku Písmenek
 - pridána možnost dostat se na fórum o Písmenkách
 - vylepšen webový prohlížeč - možnost editovat adresový řádek, přidána tlačítka Přejít a Domů, zajištění, aby byl prohlížeč aktivován už při spuštění formuláře, zakázána kontextová nabídka z IE, zajištěno, aby byla tlačítka Vpřed, Zpět a Zrušit zablokována, když nejsou potřebná.
 - na několika místech upraveny nevhodně použité fonty
 - z textových polí na hlavním formuláři odstraněny provizorní Xka
 - upraveno záhlaví testu jednoduché konfigurace slov
 - vytvořen test středně těžké konfigurace slov
 - opraven chybný odkaz na zvukový soubor v systému
 - při odkázání na nastavení hudby se v dialogu Nastavení teď už doopravdy ukazuje záložka Hudba
 - program při prvním otevření dialogu Nastavení za předpopkladu, že hraje hudba upozorní, že hudba bude vypnuta
 - program si umí zapamatovat pozici přehrávání hudby i po ukončení aplikace
 - upraven odkaz na již fungující fórum
 - konečně zcela upraveny problémy s klávesovými zkratkami
 - zajištěno, aby se přehrávání hudby znovu nerozjelo při neschválení klávesových zkratek
 - zajištěno, aby se v textovém poli pro zadávání hesla ve formuláři pro úpravu účtu zobrazovaly pouze bezpečnostní tečky, nikoli skutečný text
 - vytvořen test těžké konfigurace slov
 - upraveny chybná pozice některých objektů
 - změněn nevhodný název položky "Spustit Průvodce programem Písmenka..." na "Průvodce programem Písmenka"
 - zajištěno, aby dialogy hlášení byly opticky vždy před standardními formuláři
 - vytvořen Průvodce programem Písmenka
 - možnost nastavit, aby požadovaná slova v testu šla popořadě, nikoli náhodně
 - při nastavování hlasitosti se zobrazuje aktuální hodnota hlasitosti
 - zajištěno, aby se hlasitost přehrávání ukázky předdefinované hudbě ve formuláři pro výběr předdefinované hudby rovnala zvolené hlasitosti v dialogu Nastavení...
 - opravena kritická chyba, kdy za jistých okolností nešlo vybrat hudbu ze souboru
 - zajištěno, aby se po stornování výběru předdefinované hudby vracel výběr hudby na výběr ze souboru pouze v případě, že tato je již vybrána
 - naprogramována šablona Témat nápovědy - funguje vše, není však hotov psaný obsah
 - vytvořen test slov z  původních Písmenek
 - zajištěno, aby se tlačítko Použít ve formuláři Nastavení... zablokovalo po svém stisknutí
 - vytvořen test písmen jednoduché konfigurace
 - opravena chyba, kdy se při každém ukončení práce chybně uložila informace, že se výsledek testu nemá uložit po jeho předčasném ukončení
 - zajištěno, aby se v případě zapauzování testu a spuštění formuláře na jeho ukončení po stornování tohoto formuláře test automaticky znovu neodpauzoval
 - upraven popis konfigurací písmen a slov z původních Písmenek
 - vytvořen test písmen středně těžké konfigurace
 - vytvořen test písmen těžké konfigurace
 - vytvořen test písmen konfigurace původních Písmenek
 - upraveny některé nevhodné texty v menu
 - přidána možnost přehrát po správném napsání slova/písmena zvuk
 - zajištěno, aby se po změně nastavení všech prvků ve formuláři Nastavení... odblokovalo tlačítko Použít
 - přidána možnost vynulování výsledků testů
 - zajištěno, aby po kliknutí na obrázek v předdefinovaných avatarech byl tento vybrán
 - zajištěno, aby se při otevření formuláře s předdefinovanými avatary zobrazila ta položka, která je právě zvolena
 - dovyřešen problém s konfliktem blokování/odblokování tlačítka ve formuláři Nastavení...
 - zajištěno, aby při otevřeném dialogu Přehled testu či při potvrzení o ukončení testu nešlo test dodatečně odpauzovat prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+P
 - opraven překlep na hlavním formuláři - jendoduchá -> jednoduchá
 - upraven nevhodný uvítací text na hlavním formuláři
 - zajištěno, aby příslušná okna (výsledky testu, varování), stála opticky před ostatními
 - přidána funkce pro export nastavení
 - přidána funkce pro import nastavení
 - poupraven informativní text ve formuláři O programu
 - opravena nesrovnalost s měněním stylu nabídky a panelu nástrojů
 - opravena chyba, kdy se nevymazávalo nastavení o zobrazení panelu nástrojů a popisu testu
 - vylepšena manipulace s rychlým zapínáním a vypínáním přehrávání hudby
 - položka v nabídce "Zazálohovat výsledky testů" přesunuta z nabídky Program do nabídky Testy
 - vytvořen uživatelsky definovaný test slov
 - vytvořen uživatelsky definovaný test písmen
 - k účelům uživatelsky definovaných testů upraveny formuláře Zazálohovat výsledky testů a Vymazat výsledky testů
 - Upraveno nevhodné chybové hlášení v přihlašovacím dialogu
 - upraven běžící text ve formuláři O programu
 - z licenční smlouvy odebrán zbytečný changelog
 - opravena chyba, kdy program po skončení testu písmen hlásil počet napsaných slov
 - ve složitějších formulářích vytvořena nápověda, jenž se aktivuje při stisku tlačítka s otazníkem v pravé části záhlaví okna
 - k některým položkám v nabídce přidána možnost použít k jejich použití klávesovou zkratku Alt+nějaká klávesa
1.0.799 - opravena nesrovnalost při výběru souboru pro import nastavení
 - opravena chyba, kdy při změně zobrazování panelu nástrojů/stavového řádku/popisu testu z nabídky, se nastavení nezobrazovalo korektně v dialogu Nastavení...
 - v některých místech zjednodušen kód uživatelsky definovaných testů
 - běh testů v režimu nenáhodného zobrazování slov optimalizován i pro dobu, kdy se test spustí automaticky hned po otevření okna
 - upraveny odkazy na externí soubory v souladu s chováním instalátoru
1.0.826 - upravena nevhodná chybová hláška při importu nastavení
- do dialogu Vyhledání aktualizací přidána možnost vidět číslo aktuálně používaného sestavení
- zajištěno, aby po projití Průvodce nehrály dvě hudby naráz
- uvítání v Tématech nápovědy odstraněn vykřičník
- upraven název položky v nabídce Nápověda - z Navštívit fórum na Navštívit fórum programu
- vytvořen obsah Témat nápovědy
- v integrovaném prohlížeči se po klepnutí na tlačítko Domů nepřesměrovává adresa na Slepicka's Blog, ale na domovskou stránku Písmenek
- upraven nevhodný název zaškrtávacího políčka v dialogu Nastavení... z Po spuštní zobrazit stránku s aktualizacemi na Po spuštění zobrazit dialog Vyhledání aktualizací
- rozšířen obsah formuláře Víte že...
- zajištěno, aby se ve formulářích hned po spuštění aktivovaly ty prvky, které budou nejpíše užity
- prodloužen zbytečně krátký a tím i znepřehledněný dialog Nastavení...
- opraveny překlepy a nepřesnosti v textech
- zajištěno, aby se při kliknutí na popisky Nastavení testování a Nastavení hudby v Průvodci zobrazil příslušný krok Průvodce
- provizorní předdefinovaná hudba nahrazena hudbou finální
- dodělána databáze slov testu písmen původních Písmenek
1.0.833 - zajištěno, aby defaultní záložka ve formuláři Nastavení... byla Testy
- zajištěna správná cesta ke zvukovým souborům ve Windows
- provedena korektura slov v databázi
- opraveny kritické chyby v uživatelsky definovaných testech
- opravena vysoce kritická chyba, kdy se mohl nesprávně přemazat nejlepší výsledek testu
- zajištěno, aby výchozí hodnotou v nastavení, zda se má výsledek testu ukládat i po jeho přerušení, bylo "ne"
- upraven text se zásluhami v dialogu O programu
1.5.095 - upravena některá nevhodně použitá písma
 - ve formulářích s konfigurací uživatelsky definovaných testů zvýrazněno, že čas testování se zadává v sekundách
 - přidána automatická kontrola aktualizací z internetu
 - odstraněn odkaz na nefungující fórum
 - přidána podpora skinů
 - oprava označení Písmenek jako verze "beta 1" z automaticky vytvářeného souboru s nastavením
 - upraveno upozornění v souboru s nastavením
 - upravena některá nevhodně použitá vyjádření
 - aktualizována nápověda
 - vylepšena podoba dialogu O programu
 - do nabídky přidána položka Navštívit portfolio autora
 - zajištěno, aby jméno profilu zobrazující se v hlavním formuláři bylo možné zviditelnit celé i v případě, že by byla jeho délka nadměrná
 - do přihlašovacího formuláře přidán odkaz s nápovědou

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář